Den desorganiserede tilknytningsstil

At vokse op i et hjem med psykisk, fysisk eller seksuel vold og overgreb, kan føre til at man føler sig fanget mellem uudholdelige, psykologiske modsætninger, hvilket kan lede til en desorganiseret tilknytningsstil.

Hvor individer med undgående og ambivalente tilknytningsstile, har hver deres udfordringer med at forholde sig konstruktivt i situationer hvor deres tilknytningssystemer er aktiveret, har de trods alt en organiseretstrategi, som er konsistent. Dette gør sig ikke gældende for individer med en desorganiseret tilknytningsstil.

Det skyldes, at disse individer har levet med en så stor grad af uforudsigelighed fra deres tilknytningsfigurer, at det ikke at været muligt for dem, at forme en konsistent strategi, når deres tilknytningssystem bliver aktiveret. Dette betyder, at disse individer ikke har kunnet vurdere hvorvidt nærhedssøgen til deres primære omsorgsperson var en god strategi, og derfor har de somme tider en stærk, modsatstridende, impuls til både at søge nærhed og at komme væk, på samme tid. Denne tilknytningsstil, og dertilhørende copingstrategi, kommer eksempelvis til udtryk hos individer der har oplevet overgreb fra deres tilknytningspersoner.

De bliver derfor fanget imellem uudholdelige, psykologiske modsætninger, grundet at de ikke, ligesom undgående tilknytningsstile, har held med at opretholde en følelse af at de ikke behøver andre, men samtidigt grundet angst for afvisning stadig trækker sig fra kontakt med andre. Denne strategi gør disse individer særligt sårbare for psykologiske vanskeligheder.

Således er desorganiseret tilknytning et mere komplekst mønster, med modsatrettede tendenser, der enten kommer til udtryk samtidigt eller ved hurtige skift, og kan derfor i højere grad beskrives som en samling af afvigelser fra de foregående tre mønstre, end et sammenhængende mønster i sig selv.

I voksenlivet er det desorganiserede tilknytningsmønster interpersonelt knyttet til en samtidig undgåelse og længsel efter andre, og er således det tilknytningsmønster der gør det mest vanskeligt at udvikle et åbent og tillidsfuldt forhold til andre mennesker.

Selvom det ikke er alle individer med desorganiseret tilknytning der har psykiske lidelser, gør deres tilknytningssystem dem særligt sårbare herfor, hvorfor man kunne hævde at denne gruppe særligt trænger til at bearbejde den underliggende følelse af angst og de traumer der ligger til grund herfor, før de er i stand til at indgå i successfulde relationer til andre mennesker.

Litteratur:
Daniel, S. (2012). Relation og fortælling: Tilknytningsmønstre i en behandlingskontekst. Samfundslitteratur.

Juhl, N. T. (2021). Hvorfor nogle mennesker har svært ved at etablere et fast parforhold. Et tilknytningsteoretisk og socialpsykologisk speciale. Københavns Universitet.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top